Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Články Nového Života

Rajské jablko

Adam s Evou byli z ráje vyhnáni, protože okusili zakázané jablko. Tato zažitá představa má drobný háček v tom, že Bible se o jablku vůbec nezmiňuje...

celý článek >>

Z křesťanské tradice

Pokání / Obrácení

Báseň Pokání / Obrácení představuje poetické shrnutí či převyprávění průběhu obrácení, resp. prvotního pokání jakožto jednoho ze základních témat křesťanské věrouky.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Vykoupení krví Ježíše Krista

Bůh se ještě před stvořením člověka rozhodl stvořit svůj lid a zároveň ustanovil, že se tak stane skrze Krista. V Něm proto dal vše potřebné, aby se Jeho záměr mohl zrealizovat, včetně vykoupení skrze Jeho krev.

celý článek >>

Význam Proměnění Páně

Sedmnáctá kapitola Matoušova evangelia popisuje, jak se Ježíš před očima třech svých učedníků „proměnil“, a ukázal se jim ve své slávě. Po boku Ježíše se zjevil Eliáš a Mojžíš a z nebe zazněl Boží hlas. Jaký smysl tato událost měla?

celý článek >>

Články Nového Života

Kniha proroka Aggea

Shrnutí spisu patřícího mezi takzvaných Dvanáct malých proroků. Aggeus nabádal židy po návratu z Babylona k dostavbě Chrámu, jeho kniha je však aktuální i v současnosti.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.