Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33

 

Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Výstava o Janu Husovi
na Teologické fakultě v Českých Budějovicích

celý článek >>

Články Nového Života

Jan Milíč z Kroměříže

Životopis českého reformního kazatele, označovaného někdy za "otce české reformace".

celý článek >>

Kázání a vyučování

Kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře je třeba vnímat jako jeden celek. Jedině tak lze porozumět jeho skutečnému významu – cestě ke spasení.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

Hymnus o Kristu

Báseň je prostou rýmovanou variací biblického hymnu z Pavlovy epištoly Filipenským 2:6-11, pojednávajícího o Kristově dobrovolném ponížení se a o jeho vyvýšení nade vše.

celý článek >>

Jan Milíč z Kroměříže: Modlitby

Pro srozumitelnost mírně jazykově aktualizovaný přepis vybraných modliteb, sepsaných Janem Milíčem z Kroměříže († 1374) a zachovaných v rukopisné modlitební knize Jana z Rožmberka, pocházející přibližně z poloviny 15. století.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.