Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Aktuální prohlášení

Vzhledem k současné situaci se vedení CNŽ rozhodlo zrušit do odvolání veškeré hromadné akce, včetně veřejných shromáždění na všech místech. O opětovném obnovení shromáždění i dalších akcí budeme informovat.

Potřebná činnost a pastorační služba členům CNŽ i dalším lidem však je i nadále zajištěna. V případě osobních pastoračních a duchovních potřeb můžete vedení CNŽ kontaktovat především prostřednictvím mailu: info@novyzivot.cz, případně telefonicky na čísle: 739 011 883.

Vzhledem k tomuto provizornímu provozu si dovolujeme upozornit na nové i starší články na těchto webových stránkách CNŽ, jako například aktuálně přidaný článek Tři fáze odmítnutí Krista.

Přejeme Vám přečkání současné situace ve zdraví,
MT

Články Nového Života

Podobenství

Třináctá kapitola Matoušova evangelia je mimořádná množstvím podobenství, jež obsahuje. Nejedná se však pouze o jejich nahodilý přehled, jak by se mohlo na první pohled zdát. Čeho se však Ježíš sdělením těchto podobenství snažil dosáhnout?

celý článek >>

Tři fáze odmítnutí Krista:
Poselství 12. kapitoly Matoušova evangelia

Dvanáctá kapitola Matoušova evangelia obsahuje významné Boží poselství, jakkoli mezi biblickými čtenáři a vykladači zdaleka není tak populární a rozhodně jí není věnováno tolik zájmu jako kapitole bezprostředně následující. Je to pochopitelné, vždyť ve třinácté kapitole Matoušova evangelia se nachází všeobecně známé a populární podobenství „O rozsévači“. Je ovšem na místě si položit otázku, proč vůbec Ježíš podobenství „O rozsévači“ vyslovil a proč právě v této chvíli.

celý článek >>

Kniha proroka Abakuka

Kniha proroka Abakuka patří se svými padesáti šesti verši mezi takzvaných Dvanáct malých proroků. Spis o třech kapitolách je dialogem mezi Bohem a prorokem.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.