Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Kdo jsme

Kam Církev Nový Život zařadit?

V reakci na opakující se dotazy na to, kam Církev Nový Život patří, i na pokusy ji do některého z křesťanských hnutí či denominací zařadit, považujeme za potřebné se sami k tomuto tématu vyjádřit.

celý článek >>

Vyjádření a komentáře

Odpusť si, a bude ti odpuštěno

Máme tu zase nový blud: V zásadě hlásá, že protože Ježíš na sebe vzal naše hříchy, tak je potřeba už jen odpuštění přijmout. Pravděpodobným původcem této bludné vlny je Dan Mohler.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Je soud nad lidmi, kteří neslyšeli evangelium, spravedlivý?

Opakovaně se objevuje otázka, zda je spravedlivé, že Bůh odsoudí i ty, kdo neslyšeli evangelium. Písmo je v tomto směru jednoznačné - Bůh pro každého hříšníka připravil vykoupení, avšak ty, kteří Jeho nabídku nepřijmou, ty neospravedlní, ale odsoudí.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

César Malan: Ovce dobrého Pastýře Jej poslouchají, milují a následují

Úryvek ze spisu reformovaného teologa a pastora Césara Malana (1787-1864), jenž byl ovlivněn mimo jiné i Ochranovskými bratřími.

celý článek >>

Rádce

Báseň rozvádí další z mesiášských titulů, které uvádí prorok Isaiáš v 9. kapitole své knihy.

celý článek >>

Články Nového Života

Kniha proroka Abdiáše

Kniha proroka Abdiáše je s pouhými jednadvaceti verši nejkratší knihou Starého zákona. Patří mezi takzvaných Dvanáct malých proroků. Celý její obsah je proroctvím, nadepsaným jako „vidění Abdiášovo“ a zabývajícím se zejména Idumejskými.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.