Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Články Nového Života

Drobné biblické zamyšlení #1
Podmínky pro nabytí dědictví

V Bibli jsme jakožto Boží děti nazváni také Božími dědici. Pomocí ilustrace českým dědickým právem se podívejme na několik nezbytných podmínek k nabytí dědictví, včetně toho věčného.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Žalm 29

Stručný výklad Davidova žalmu popisujícího Hospodinem způsobenou mohutnou bouři obcházející hranice území Božího lidu a připomínajícího věřícím náležitost úcty k Bohu a bázně před Ním.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

Adam Plintovicz: Ježíše se nezpustím

Píseň Adama Plintovice (asi 1620 – asi 1670), slezského evangelického básníka, skladatele a varhaníka v Žilině, z Cithary sanctorum. Jedná se o Plintoviczovo přebásnění německé duchovní písně Christiana Keimanna Meinen Jesum laß ich nicht.

celý článek >>

John Donne: Boha jak tebe On milovat-li má duše chceš

Sonet, který složil anglický básník John Donne (1573-1631). Je označován jako „Svatý sonet XV“. Autor v něm ukazuje několik pozoruhodných projevů Boží lásky k lidem.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.