Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Články Nového Života

Ke sporu o eucharistii v době reformace

Stručný nástin jádra sporů o eucharistii a Kristovu přítomnost v ní, který byl významným činitelem ve štěpení protestantismu, s nezbytným uvedením do kontextu postojů k večeři Páně v celých církevních dějinách.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Modlitba Anny (1Sam 2)

Stručný výklad Anniny modlitby ze začátku První knihy Samuelovy, kterou pronesla poté, co Hospodin vyslyšel její prosbu za potomka.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

E. B. Pusey: dopis 39 - Čtení při přípravě na svěcení

Edward Bouverie Pusey (1800-1882) byl anglikánský kněz, profesor hebrejštiny na univerzitě v Oxfordu. Po konverzi J. H. Newmana ke katolicismu se stal vůdčí postavou tzv. Oxfordského hnutí. V přeloženém dopise radí, studiem jaké literatury by se měl zabývat člověk, jenž chce být vysvěcen na anglikánského kněze. Dopis byl vydán ve sbírce korespondence E. B. Puseyho roku 1898.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.