Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Články Nového Života

Nanebevstoupení Ježíše Krista – opomíjená skutečnost

Křesťané všech vyznání se shodují v hodnocení Ježíšovy Velikonoční oběti jako nejvýznamnější skutečnosti z pohledu naší záchrany. Mnozí také přidají Letnice jako svátek „vylití Ducha svatého“, byť ve skutečnosti je tento svátek o něčem jiném. Ježíšovo nanebevstoupení však zůstává opomíjené.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Skutečná moudrost směřuje ke Kristu a Jeho dílu

Skutečná moudrost má vždy dopad na život člověka, na jeho jednání – tak, že naše skutky přinášejí užitek pro druhé a především pro Boží dílo.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

Kašpar Motěšický: Duše křesťanská Boha chval

Píseň, jejíž text sepsal na základě německé skladby Lob sei dem allermächtigen Gott Kašpar Motěšický (1651-1689), český protestantský exulant tajně misijně působící v českých zemích.

celý článek >>

Články Nového Života

Drobné biblické zamyšlení #3:
Bláznivé mluvení

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.