Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Kázání a vyučování

Proč dal Bůh lidem, co žádali, i když reptali

Bůh někdy lidem dá, co si na Něm reptáním vymohou. Obvykle jim k tomu ale přidá i něco nepříjemného. Reptání ukazuje na hluboce zakořeněnou žádostivost po věcech světa.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

C. H. Spurgeon: Dopis dětem Božích služebníků

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) byl reformovaný baptistický kazatel. Svou službu započal v pouhých 17 letech. Do svých 20 let kázal Spurgeon více než 600 krát, brzy se stal nejznámějším kazatelem v celé Anglii. Každé jeho nedělní kázání bylo v nákladu 30 000 kusů rozesíláno též do Ameriky, Asie i Austrálie. Kromě kazatelské činnosti vydal Spurgeon více než stovku křesťanských spisů, založil kazatelský seminář a vybudoval několik starobinců a sirotčinců.

celý článek >>

Kníže pokoje

Báseň rozvádí jeden ze známých mesiášských titulů, který uvádí prorok Izaiáš v 9. kapitole své knihy, převzatý dle Kralického překladu.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.