Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

CÍRKEV NOVÝ ŽIVOT

Pozvánka

Zveme vás na pravidelná shromáždění v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národní dům

Velká hradební 33


Neděle od 16:00 hodin


Pro více informací ohledně pravidelných shromáždění nás prosím kontaktujte na info@novyzivot.cz. Bible kralická online

celý článek >>

Kdo jsme

Kam Církev Nový Život zařadit?

V reakci na opakující se dotazy na to, kam Církev Nový Život patří, i na pokusy ji do některého z křesťanských hnutí či denominací zařadit, považujeme za potřebné se sami k tomuto tématu vyjádřit.

celý článek >>

Články Nového Života

Nová smlouva: její oboustrannost a nedělitelnost

Co je vlastně skutečný obsah Nové smlouvy? Zdá se až zbytečné ptát se na něco tak obecně známého. Ovšem, pouze na první pohled. Odpovědi – nikoli od nevěřících, ale od křesťanů – jsou totiž nejen rozličné, ale zároveň mnohdy vyzařují značnou mírou nejistoty.

celý článek >>

Kázání a vyučování

Nepotlačovaná otevřenost k Bohu je nezbytná

K dobrému životu s Bohem patří, že je před Ním člověk zcela otevřený a poslouchá Jej, a pokud zhřeší, uzná svoji vinu bez jakékoli snahy ji maskovat či se tvářit, že se nic nevhodného neudálo.

celý článek >>

Z křesťanské tradice

Johne Donne: Vzkříšení, nedokonalé

Báseň, kterou složil John Donne (1573-1631). Její originální titul, obsahující slovo „nedokonalé“, má dvě možná vysvětlení: buď jde o báseň nedokončenou, nebo o Donnovo poetické znázornění toho, že zatímco Kristovo vzkříšení bylo dokonalé, to lidské nikoli – resp. to je teprve vyhlížené, pročež „zbytek chybí“.

celý článek >>

Články Nového Života

Jan Kalvín

Životopis významného reformátora, působícího zejména v Ženevě. Kalvínovo působení však nebylo omezeno jen na toto švýcarské město: stál za rozsáhlou evangelizací Francie i dalších zemí, svou „dogmatikou“ ovlivnil vývoj teologie jako takové a jeho biblické komentáře jsou v mnohém podnětné dodnes.

celý článek >>

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.